Skip to main content

Biocydy: nowości prawne – styczeń 2024 r.

By Blog
1.       Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/247 z dnia 16 stycznia 2024 r. zatwierdzające di(peroksomonosiarczano) di(siarczan) triwodoro pentapotasu jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych…
Read More