Skip to main content

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej – asulam sodu

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/425 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej asulam sodu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009.

Źródło>>>


Zatwierdzanie substancji czynnych przeznaczonych do stosowania w produktach biobójczych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/247 z dnia 16 stycznia 2024 r. zatwierdzające di(peroksomonosiarczano) di(siarczan) triwodoro pentapotasu jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4 i 5 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012.

Data wejścia w życie: 06/02/2024.

Źródło>>>

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/235 z dnia 15 stycznia 2024 r. zatwierdzające alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 2 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012.

Data wejścia w życie: 05/02/2024.

Źródło>>>


Substancje czynne przeznaczone do stosowania w produktach biobójczych

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/241 z dnia 15 stycznia 2024 r. niezatwierdzająca Willaertia magna c2c maky jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 11 zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012.

Data wejścia w życie: 06/02/2024.

Źródło>>>

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/222 z dnia 12 stycznia 2024 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia kwasu borowego do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 Data wejścia w życie: 05/02/2024.

Źródło>>>


Przedłużenie okresów zatwierdzenia substancji czynnych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/324 z dnia 19 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: benzowyndiflupyr, bromukonazol, buprofezyna, cyflufenamid, fluazynam, fluopyram, flutolanil, lambda-cyhalotryna, mekoprop-P, mepikwat, metsulfuron metylowy, fosforowodór i pyraklostrobina.

Data wejścia w życie: 25/01/2024

Źródło>>>