Skip to main content

Blog

Blog
26 kwietnia, 2024

Poszukujemy specjalisty ds. rejestracji produktów biobójczych – dołącz do naszego zespołu!

Rozwijając poszczególne obszary działalności zatrudnimy osobę w charakterze: Specjalista ds. rejestracji produktów biobójczych Opis stanowiska: Osoba na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za: prowadzenie korespondencji z klientami w celu pozyskania danych…
Blog
29 marca, 2024

Wytyczne ECHA umożliwią lepszą ochronę pszczół przed biocydami

Nowe wytyczne Europejskiej Agencji Chemikaliów pomogą firmom i władzom ocenić zagrożenia dla pszczół, spowodowane biobójczymi substancjami czynnymi i produktami. Są one częścią szerszych inicjatyw UE, których celem jest odwrócenie spadku…
Blog
14 lutego, 2024

Substancje czynne – przegląd zmian prawnych:

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej - asulam sodu Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/425 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej asulam sodu…

SPRAWDŹ, CZY WIESZ, JAK UTRZYMAĆ WAŻNOŚĆ TWOICH POZWOLEŃ NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM

Pozwolenia narodowe na obrót produktem biobójczym nie są wydawane bezterminowo. Dzięki poniższej ankiecie dowiesz się, czy Ty, jako podmiot odpowiedzialny/ właściciel pozwolenia narodowego dopełniłeś wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o produktach biobójczych. Czy nie grozi Ci utrata pozwolenia przed końcem daty ważności.
Nie zwlekaj, wydane pozwolenie na obrót nie zwalnia Cię z kontroli przepisów, gdyż pozwolenia te są terminowe.

Przesyłając numer pozwolenia na obrót swojego produktu biobójczego, otrzymasz darmową ocenę statusu substancji czynnych obecnych w produkcie. Poinformujemy Cię, co musisz zrobić, aby przedłużyć ważność swojego pozwolenia.

 

Rejestracja produktów biobójczych

Wszystkie produkty biobójcze (biocydy) wprowadzane do obrotu lub stosowane na terytorium Polski pod­legają obowiązkowi rejestracji i uzyskania pozwolenia w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy­robów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB).

Mogą być one rejestrowane w procedurach przejściowych (tzw. narodowych) lub w procedurach europej­skich. Rodzaj procedury rejestracyjnej nie zależy od wyboru rejestrującego, a m.in. od substancji czynnych zawartych w produkcie i jego zastosowania. Najważniejszym etapem rejestracji produktu biobójczego jest uzgodnienie właściwej strategii rejestracji, pozwalającej na optymalizację czasu i kosztów.

Rejestracji w procedurach przejściowych podlegają produkty zawierające co najmniej jedną substancję czynną, której ocena (wykonywana w ramach programu przeglądu substancji czynnych) jeszcze się nie za­kończyła.

 

Rejestracja w procedurze europejskiej

W miarę postępu prac prowadzonych w ramach programu przeglądu zwiększa się pula zatwierdzonych substancji czynnych. W konsekwencji coraz więcej produktów biobójczych podlega już obowiązkowi reje­stracji w procedurach europejskich.

Wymagania w procedurze europejskiej, dotyczące zakresu dokumentacji produktu biobójczego, są różnew zależności od produktu, substancji czynnych wchodzących w jego skład, typu procedury oraz wieluinnych czynników. Sama procedura jest znacznie bardziej skomplikowana, czaso- i pracochłonna niż w przy­padku procedur przejściowych.

Kluczowy jest wybór właściwej drogi rejestracji, zakresu badań i dokumentacji, jaką należy przedłożyć w celu uzyskania pozwolenia.

Zadaj pytanie ekspertowi


  Dane

  THETA Consulting Sp. z o.o.
  ul. Żeligowskiego 32/34
  90-643 Łódź

  email: kontakt@thetaconsulting.pl
  tel: +48 502 336 743

  Szkolenia

  Scenariusze narażenia – wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia
  Wyroby – obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH. Baza SCIP
  Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
  Sprzęt elektryczny i elektroniczny – zasady wprowadzenia do obrotu, zgodność z REACH i RoHS
  DALSZY UŻYTKOWNIK – obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP

  SPRAWDŹ TERMINY
  Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE


  SPRAWDŹ TERMINY
  ADR Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – od czego zacząć?
  Przewóz w sztukach przesyłki materiałów ciekłych zapalnych, zagrażających środowisku oraz aerozoli w transporcie drogowym (ADR) i morskim (IMDG)


  SPRAWDŹ TERMINY
  Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne
  Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP
  UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych (PCN)


  SPRAWDŹ TERMINY
  Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności


  SPRAWDŹ TERMINY
  Kompozycje zapachowe bez tajemnic – produkty konsumenckie
  Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy
  GMP Wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych wg normy PN-EN ISO 22716:2009 dla przemysłu kosmetycznego
  Zmiany legislacyjne dotyczące surowców zapachowych w branży kosmetycznej
  Dokumentacja produktów kosmetycznych – jak spełnić wymagania rozp. 1223/2009/WE
  Oznakowanie produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce
  Notyfikacja produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce
  Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego dla początkujących
  Surowce – istotne zmiany legislacyjne dla branży kosmetycznej


  SPRAWDŹ TERMINY
  Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich do codziennego użytku


  SPRAWDŹ TERMINY