baner ConExPest2020 1000

e akademia baner WWW THETAv1

Blog

Sprawdź, czy wiesz, jak utrzymać ważność twoich pozwoleń na obrót produktem biobójczym
Pozwolenia narodowe na obrót produktem biobójczym nie są wydawane bezterminowo. Dzięki poniższej ankiecie dowiesz się, czy Ty, jako podmiot odpowiedzialny/ właściciel pozwolenia narodowego dopełniłeś wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o produktach biobójczych. Czy nie grozi Ci utrata pozwolenia przed końcem daty ważności.
Nie zwlekaj, wydane pozwolenie na obrót nie zwalnia Cię z kontroli przepisów, gdyż pozwolenia te są terminowe.

Przesyłając numer pozwolenia na obrót swojego produktu biobójczego, otrzymasz darmową ocenę statusu substancji czynnych obecnych w produkcie. Poinformujemy Cię, co musisz zrobić, aby przedłużyć ważność swojego pozwolenia.

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Podaj dane, abyśmy mogli przesłać Ci wyniki ankiety.

Nieprawidłowy adres email
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Invalid Input
Zgoda wymagana
Invalid Input

Rejestracja produktów biobójczych

Wszystkie produkty biobójcze (biocydy) wprowadzane do obrotu lub stosowane na terytorium Polski pod­legają obowiązkowi rejestracji i uzyskania pozwolenia w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy­robów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB).

Mogą być one rejestrowane w procedurach przejściowych (tzw. narodowych) lub w procedurach europej­skich. Rodzaj procedury rejestracyjnej nie zależy od wyboru rejestrującego, a m.in. od substancji czynnych zawartych w produkcie i jego zastosowania. Najważniejszym etapem rejestracji produktu biobójczego jest uzgodnienie właściwej strategii rejestracji, pozwalającej na optymalizację czasu i kosztów.

Rejestracji w procedurach przejściowych podlegają produkty zawierające co najmniej jedną substancję czynną, której ocena (wykonywana w ramach programu przeglądu substancji czynnych) jeszcze się nie za­kończyła.

Rejestracja w procedurze europejskiej

W miarę postępu prac prowadzonych w ramach programu przeglądu zwiększa się pula zatwierdzonych substancji czynnych. W konsekwencji coraz więcej produktów biobójczych podlega już obowiązkowi reje­stracji w procedurach europejskich.

Wymagania w procedurze europejskiej, dotyczące zakresu dokumentacji produktu biobójczego, są różnew zależności od produktu, substancji czynnych wchodzących w jego skład, typu procedury oraz wieluinnych czynników. Sama procedura jest znacznie bardziej skomplikowana, czaso- i pracochłonna niż w przy­padku procedur przejściowych.

Kluczowy jest wybór właściwej drogi rejestracji, zakresu badań i dokumentacji, jaką należy przedłożyć w celu uzyskania pozwolenia.

Zadaj pytanie ekspertowi

Wpisz imię i nazwisko.
Podaj nam swój adres e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
Wpisz pytanie.
Zgoda wymagana ze względu na obowiązujące prawo.

Dane

THETA Consulting Sp. z o. o.
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź

email: kontakt@thetaconsulting.pl 
tel: +48 502 336 743

Szkolenia

  • Scenariusze narażenia w pracy dalszego uży
   • Scenariusze narażenia - wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia
   • Wyroby - obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH. Baza SCIP
   • Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
   • Sprzęt elektryczny i elektroniczny – zasady wprowadzenia do obrotu, zgodność z REACH i RoHS
   • DALSZY UŻYTKOWNIK - obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP
  • Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE
  • ADR Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - od czego zacząć?
  • Przewóz w sztukach przesyłki materiałów ciekłych zapalnych, zagrażających środowisku oraz aerozoli w transporcie drogowym (ADR) i morskim (IMDG)
  • Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne
  • Warsztaty z klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP
  • UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych (PCN)
  • Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności
  • Kompozycje zapachowe bez tajemnic – produkty konsumenckie
  • Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy
  • GMP Wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych wg normy PN-EN ISO 22716:2009 dla przemysłu kosmetycznego
  • Zmiany legislacyjne dotyczące surowców zapachowych w branży kosmetycznej
  • Dokumentacja produktów kosmetycznych – jak spełnić wymagania rozp. 1223/2009/WE
  • Oznakowanie produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce
  • Notyfikacja produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce
  • Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego dla początkujących
  • Surowce - istotne zmiany legislacyjne dla branży kosmetycznej
  • Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich do codziennego użytku