baner ConExPest2020 1000

e akademia baner WWW THETAv1

Blog

Sprawdź, czy wiesz, jak utrzymać ważność twoich pozwoleń na obrót produktem biobójczym
Pozwolenia narodowe na obrót produktem biobójczym nie są wydawane bezterminowo. Dzięki poniższej ankiecie dowiesz się, czy Ty, jako podmiot odpowiedzialny/ właściciel pozwolenia narodowego dopełniłeś wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o produktach biobójczych. Czy nie grozi Ci utrata pozwolenia przed końcem daty ważności.
Nie zwlekaj, wydane pozwolenie na obrót nie zwalnia Cię z kontroli przepisów, gdyż pozwolenia te są terminowe.

Przesyłając numer pozwolenia na obrót swojego produktu biobójczego, otrzymasz darmową ocenę statusu substancji czynnych obecnych w produkcie. Poinformujemy Cię, co musisz zrobić, aby przedłużyć ważność swojego pozwolenia.

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Podaj dane, abyśmy mogli przesłać Ci wyniki ankiety.

Nieprawidłowy adres email
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Invalid Input
Zgoda wymagana
Invalid Input

Rejestracja produktów biobójczych

Wszystkie produkty biobójcze (biocydy) wprowadzane do obrotu lub stosowane na terytorium Polski pod­legają obowiązkowi rejestracji i uzyskania pozwolenia w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy­robów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB).

Mogą być one rejestrowane w procedurach przejściowych (tzw. narodowych) lub w procedurach europej­skich. Rodzaj procedury rejestracyjnej nie zależy od wyboru rejestrującego, a m.in. od substancji czynnych zawartych w produkcie i jego zastosowania. Najważniejszym etapem rejestracji produktu biobójczego jest uzgodnienie właściwej strategii rejestracji, pozwalającej na optymalizację czasu i kosztów.

Rejestracji w procedurach przejściowych podlegają produkty zawierające co najmniej jedną substancję czynną, której ocena (wykonywana w ramach programu przeglądu substancji czynnych) jeszcze się nie za­kończyła.

Rejestracja w procedurze europejskiej

W miarę postępu prac prowadzonych w ramach programu przeglądu zwiększa się pula zatwierdzonych substancji czynnych. W konsekwencji coraz więcej produktów biobójczych podlega już obowiązkowi reje­stracji w procedurach europejskich.

Wymagania w procedurze europejskiej, dotyczące zakresu dokumentacji produktu biobójczego, są różnew zależności od produktu, substancji czynnych wchodzących w jego skład, typu procedury oraz wieluinnych czynników. Sama procedura jest znacznie bardziej skomplikowana, czaso- i pracochłonna niż w przy­padku procedur przejściowych.

Kluczowy jest wybór właściwej drogi rejestracji, zakresu badań i dokumentacji, jaką należy przedłożyć w celu uzyskania pozwolenia.

Zadaj pytanie ekspertowi

Wpisz imię i nazwisko.
Podaj nam swój adres e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
Wpisz pytanie.
Zgoda wymagana ze względu na obowiązujące prawo.

Dane

THETA Consulting Sp. z o. o.
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź

email: kontakt@thetaconsulting.pl 
tel: +48 502 336 743

Szkolenia

  • Scenariusze narażenia w pracy dalszego użytkownika – warsztaty praktyczne z m.in. czytania i tworzenia scenariuszy narażenia
  • Wyroby – obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH
  • REACH i CLP-obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
  • Audytor wewnętrzny REACH
  • Rejestracja substancji zgodnie z REACH (31.05.2018 r.) z uwzględnieniem najlepszych praktyk i doświadczeń rejestracyjnych z 2010 i 2013 r.
  • Udzielanie zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH
  • Vademecum przedsiębiorcy z branży chemicznej w zakresie wprowadzania produktów do obrotu
  • Etykieta zgodna z przepisami czyli jak prawidłowo oznakować produkty chemiczne
  • Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty
  • Magazynowanie substancji i mieszanin chemicznych - małe i średnie magazyny, w tym wewnątrzzakładowe
  • Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych w Polsce
  • Kurs ADR dla kierowcy - podstawowy z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (oprócz klasy 1 i 7)
  • Przewóz towarów niebezpiecznych dla początkujących – wszystko o czym należy wiedzieć, aby wprowadzić ADR do przedsiębiorstwa
  • Towar niebezpieczny na lądzie, morzu i w powietrzu. Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wraz z wybranymi zagadnieniami z transportu morskiego i lotniczego
  • Transport towarów niebezpiecznych w ramach wyłączeń
  • Klasyfikacja i oznakowanie według rozporządzenia CLP- warsztaty
  • Oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP – warsztaty
  • Klasyfikacja i oznakowanie według rozporządzenia CLP- szkolenie podstawowe
  • Warsztaty z klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP
  • Rejestracja produktów biobójczych wg rozporządzenia biobójczego 528/2012 (procedury europejskie)
  • Najważniejsze obowiązki z zakresu wprowadzania do obrotu produktów biobójczych
  • Sprzedaż kosmetyków na wybranych rynkach światowych poza UE
  • Dobre praktyki produkcji kosmetyków wg normy PN EN ISO 22716
  • GMP - Audytor Wewnętrzny GMP
  • Zarządzanie zgłoszeniami przypadków działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktów kosmetycznych
  • Surowce kosmetyczne – wymagania prawne
  • Wprowadzane kosmetyków do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy
  • Wprowadzane kosmetyków do obrotu – obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany w 2018 r.
  • Dokumentacja produktów kosmetycznych- warsztaty
  • Jak właściwie opakować i oznakować produkt kosmetyczny
  • E-papierosy – nowe, rygorystyczne obowiązki dla wprowadzających do obrotu
  • Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy z uwzględnieniem zmian przepisów wprowadzonych w 2018 roku