Skip to main content

1.       Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/247 z dnia 16 stycznia 2024 r. zatwierdzające di(peroksomonosiarczano) di(siarczan) triwodoro pentapotasu jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4 i 5 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 528/2012

Źródło>>>


2.       Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/241 z dnia 15 stycznia 2024 r. niezatwierdzająca Willaertia magna c2c maky jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 11 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Źródło>>>


3.       Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/235 z dnia 15 stycznia 2024 r. zatwierdzające alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 2 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Data wejścia w życie 05/02/2024.

Źródło>>>


4.       Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/222 z dnia 12 stycznia 2024 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia kwasu borowego do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Data wejścia w życie 05/02/2024.

Źródło>>>