Skip to main content

Nowe wytyczne Europejskiej Agencji Chemikaliów pomogą firmom i władzom ocenić zagrożenia dla pszczół, spowodowane biobójczymi substancjami czynnymi i produktami. Są one częścią szerszych inicjatyw UE, których celem jest odwrócenie spadku liczebności owadów zapylających do 2030 r. i zachowanie różnorodności biologicznej.

Dokument przedstawia podejście do oceny ryzyka związanego z produktami biobójczymi dla pszczół miodnych, trzmieli i pszczół samotnic, oparte na najnowszej wiedzy naukowej. Jest on skierowany do zastosowań produktów grupy 18 takich jak środki owadobójcze i roztoczobójcze. Substancje zawarte w tych środkach mogą na przykład uszkadzać układ nerwowy pszczół i osłabiać ich układ odpornościowy, przez co są one bardziej podatne na choroby.

Wytyczne te pomogą firmom, ubiegającym się o zatwierdzenie substancji czynnej lub pozwolenie na produkt na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych, w przeprowadzeniu oceny ryzyka dla ich wniosków. 

Obecnie trwają prace i konsultacje nad wytycznymi.

Źródło>>>