Komitet ECHA ds. Produktów Biobójczych (BPC) przyjął jedną opinię dotyczącą substancji czynnej.Komitet ds. Produktów Biobójczych popiera zatwierdzenie substancji czynnej kwas mrówkowy dla grup produktowych: 2 (Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt), 3 (Higiena weterynaryjna), 4 (Higiena weterynaryjna), 5 (Woda przeznaczona do spożycia) oraz 6 (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania) jako istniejącej substancji czynnej. Dokument z oceny i opinia BCP zostanie opublikowana w najbliższej przyszłości na stronie ECHA. Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi UE podejmie ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia substancji czynnych. Po dacie zatwierdzenia ustanowionej w Rozporządzeniu zatwierdzającym substancję możliwa będzie wyłącznie rejestracja europejska dla produktów na bazie kwasu mrówkowego w ww. grupach produktowych.Posiedzenie Komitetu odbyło się w dniach 8-9 i 14-16 czerwca 2022 r. Opinie zostaną opublikowane na stronie internetowej ECHA w najbliższym czasie. Kolejne spotkanie BPC odbędzie się we wrześniu 2022 roku.


Najważniejsze informacje z czerwcowego spotkania BPC są dostępne do odsłuchania oraz w załączniku na stronie ECHA https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-june-bpc-meeting-1