Skip to main content
Blog

Pozytywna opinia Komitetu ds. Produktów Biobójczych (BPC) dla kwasu mrówkowego

By 23 czerwca, 2022No Comments

Komitet ECHA ds. Produktów Biobójczych (BPC) przyjął jedną opinię dotyczącą substancji czynnej.

Komitet ds. Produktów Biobójczych popiera zatwierdzenie substancji czynnej kwas mrówkowy dla grup produktowych: 2 (Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt), 3 (Higiena weterynaryjna), 4 (Higiena weterynaryjna), 5 (Woda przeznaczona do spożycia) oraz 6 (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania) jako istniejącej substancji czynnej. Dokument z oceny i opinia BCP zostanie opublikowana w najbliższej przyszłości na stronie ECHA. Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi UE podejmie ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia substancji czynnych. Po dacie zatwierdzenia ustanowionej w Rozporządzeniu zatwierdzającym substancję możliwa będzie wyłącznie rejestracja europejska dla produktów na bazie kwasu mrówkowego w ww. grupach produktowych.

Posiedzenie Komitetu odbyło się w dniach 8-9 i 14-16 czerwca 2022 r. Opinie zostaną opublikowane na stronie internetowej ECHA w najbliższym czasie. Kolejne spotkanie BPC odbędzie się we wrześniu 2022 roku.

Najważniejsze informacje z czerwcowego spotkania BPC są dostępne do odsłuchania oraz w załączniku na stronie ECHA https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-june-bpc-meeting-1

Leave a Reply