Skip to main content
Blog

Czerwcowe spotkanie Podgrupy ds. Regulacji Produktów Biobójczych (BPRS)

By 23 czerwca, 2022No Comments

Na posiedzeniu Podgrupy ds. Regulacji Produktów Biobójczych (BPRS) w dniu 14 czerwca podgrupa omówiła swoje postępy, w tym doświadczenia z trwającego projektu egzekwowania przepisów w zakresie sprawdzania zgodności wszystkich rodzajów produktów biobójczych zawierających zatwierdzone lub jeszcze oceniane substancje czynne w całej UE.

Inspekcje w ramach tego projektu będą kontynuowane w 30 uczestniczących krajach do końca 2022 roku.

Forum Egzekwowania Prawa (w tym jego podgrupa BPRS) to sieć organów egzekwowania prawa z UE i EOG. Odpowiada za koordynację egzekwowania rozporządzeń REACH, CLP, PIC, POP i produktów biobójczych w celu ochrony zdrowia i środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania dla firm na całym rynku UE.

Komitet spotkał się w dniach 14-17 czerwca 2022 r. Kolejne spotkanie odbędzie się w listopadzie 2022 r. Najważniejsze informacje z czerwcowego spotkania Forum są dostępne do odsłuchania na stronie ECHA.

Leave a Reply