Skip to main content
Blog

Zatwierdzenie aktywnego chloru uwalnianego z kwasu podchlorawego w PT 1, 2, 3, 4 i 5

By 7 maja, 2021No Comments

W ramach programu przeglądu określonego w art. 89 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, ustanowionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2014, aktywny chlor uwalniany z kwasu podchlorawego oceniono jako istniejącą substancję czynną w: grupie produktowej 2 środki dezynfekujące do użytku prywatnego i stosowane w sektorze zdrowia publicznego oraz inne produkty biobójcze, grupy produktowej 3 produkty biobójcze przeznaczone do utrzymywania higieny weterynaryjnej, grupy produktowej 4 środki odkażające powierzchnie mające kontakt z żywnością i paszami, oraz 5 środki odkażające wodę pitną.

Aktywny chlor uwalniany z kwasu podchlorawego PT 2, 3, 4 i 5 – zostaje zatwierdzony z datą zatwierdzenia: 1 lipca 2022 r., data wygaśnięcia zatwierdzenia: 30 czerwca 2032 r.

Aktywny chlor uwalniany z kwasu podchlorawego PT 1 (jako nowa substancja czynna) – zostaje zatwierdzony z datą zatwierdzenia: 1 lipca 2021 r., data wygaśnięcia zatwierdzenia: 30 czerwca 2031 r.

Specyfikacja ustalona dla kwasu podchlorawego (w przeliczeniu na suchą masę min. 90,87 % m/m) uwalniającego aktywny chlor. Kwas podchlorawy jest dominujący przy pH 3,0–7,4.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/347 z dnia 25 lutego 2021 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany z kwasu podchlorawego jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4 i 5

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/365 z dnia 26 lutego 2021 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany z kwasu podchlorawego jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 1

Leave a Reply