Skip to main content
Blog

Zatwierdzenie karbendazymu w PT 7, 10

By 7 maja, 2021No Comments

W ramach programu przeglądu określonego w art. 89 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, ustanowionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2014, karbendazym oceniono jako istniejącą substancję czynną.

Karbendazym oceniono pod kątem stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 7 (środki do konserwacji błon) i grupy produktowej 10 (środki konserwacji w dziedzinie murarstwa).
Karbendazym PT 7, 10 – data zatwierdzenia: 1 lutego 2022 r., data wygaśnięcia zatwierdzenia: 31 stycznia 2025 r.

Ze względu na uznanie karbendazym za substancję kwalifikującą się do zastąpienia zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia (UE) nr 528/2012 zatwierdzenie zostało wydane na 3lata (karbendazym spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja mutagenna kategorii 1B oraz działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/348 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia karbendazymu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 7 i 10

Leave a Reply