Skip to main content
Blog

Zatwierdzenie aktywnego chloru otrzymywanego z chlorku sodu w drodze elektrolizy w PT 1, 2, 3, 4 i 5

By 7 maja, 2021No Comments

W ramach programu przeglądu określonego w art. 89 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, ustanowionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2014, aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu oceniono jako istniejącą substancję czynną w: grupie produktowej 2 środki dezynfekujące do użytku prywatnego i stosowane w sektorze zdrowia publicznego oraz inne produkty biobójcze, grupy produktowej 3 produkty biobójcze przeznaczone do utrzymywania higieny weterynaryjnej, grupy produktowej 4 środki odkażające powierzchnie mające kontakt z żywnością i paszami, oraz 5 środki odkażające wodę pitną.

Aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizy w PT 2, 3, 4 i 5 zostaje zatwierdzony z datą zatwierdzenia: 1 lipca 2022 r., data wygaśnięcia zatwierdzenia: 30 czerwca 2032 r.

Aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizy w PT1 (jako nowa substancja czynna) – zostaje zatwierdzony z datą zatwierdzenia: 1 lipca 2021 r., data wygaśnięcia zatwierdzenia: 30 czerwca 2031 r.

Specyfikacje aktywnego chloru otrzymywanego z chlorku sodu w drodze elektrolizy zależą od prekursora chlorku sodu, który musi spełniać wymogi czystości jednej z następujących norm: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 typ 1, EN 14805 typ 2, EN 16370 typ 1, EN 16370 typ 2, EN 16401 typ 1, EN 16401 typ 2, CODEX STAN 150-1985 lub Farmakopea Europejska 9.0.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/345 z dnia 25 lutego 2021 r. zatwierdzające aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizy jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4 i 5

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/364 z dnia 26 lutego 2021 r. zatwierdzające aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizy jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 1

Leave a Reply