Skip to main content
Blog

Czerwcowe spotkanie Komitetu ds. Produktów Biobójczych (BPC)

By 23 czerwca, 2021No Comments

Komitet ds. Produktów Biobójczych spotkał się w dniach 15-18 czerwca 2021 r. Komitet przyjął sześć opinii: w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej, w sprawie wydania pozwoleń unijnych i w odpowiedzi na wnioski Komisji Europejskiej.

Komitet przyjął następujące pozytywne opinie:
Zatwierdzenia substancji czynnej:
1. Kwas L(+) mlekowy w grupie produktowej PT 6 (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania). Komisja Europejska podejmie decyzję w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej.

Pozwolenia unijne na bazie następujących substancji czynnych:
1. Aktywny chlor uwalniany przez chlor w grupie produktowej PT 2 (Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt) oraz dla produktów typu 5 (Woda przeznaczona do spożycia);
2. Aktywny chlor uwalniany z podchlorynu sodu w grupie produktowej PT 2;
3. Permetryna w grupie produktowej PT 18 (Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów).

Komisja Europejska podejmie decyzje w sprawie wydania unijnych pozwoleń na ww. rodziny produktów biobójczych.

 

Dwie opinie w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej zgodnie z art. 75 ust. 1 lit. g): – wszelkie inne kwestie wynikające ze stosowania niniejszego rozporządzenia związane z wytycznymi technicznymi lub ryzykiem dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska:
1. Ocena emisji dioksyn w wyniku stosowania produktów biobójczych zawierających CMIT/MIT, które są wykorzystywane do konserwacji paliw w transporcie drogowym i za pomocą statków;
2. W związku ze sprzeciwem między właściwymi organami zpaństw członkowskich dotyczących wzajemnego uznawania produktu biobójczego zawierającego permetrynę, związanych z absorpcją dermalną i migracją substancji z wyrobów poddanych działaniu produktu. Komisja Europejska podejmie decyzję rozstrzygającą sprzeciw.

Opinie Komitetu zostaną opublikowane na stronie ECHA:
https://echa.europa.eu/pl/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee

Kolejne spotkanie BPC odbędzie się w październiku 2021 roku.

Leave a Reply