Skip to main content
Blog

UFI a zmiana formy pozwolenia dla produktu biobójczego po 1 stycznia 2021

By 29 lipca, 2020No Comments

Od marca 2020r. Urząd Rejestracji Produktów Biobójczych umożliwił uzyskiwanie pozwoleń tymczasowych dla produktów przeznaczonych do dezynfekcji i posiadających właściwości wirusobójcze. Takie pozwolenia zachowują ważność przez 180 dni od daty wydania, a obecnie wydano ich już ok. 2 tys. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i duże zapotrzebowanie na dezynfekcję wielu producentów decyduje się na uzyskanie pozwoleń w procedurze narodowej i pozostawienie swoich produktów w obrocie na dłużej. Biorąc pod uwagę długi czas trwania rejestracji narodowej (ok. kilku miesięcy) należy oczekiwać, że pozwolenia te zostaną wydane po 1 stycznia 2021r., uzyskają również nowe numery. Wśród producentów pojawiają się więc uzasadnione pytania czy wydane w 2021r. pozwolenie narodowe uzyskane dla zarejestrowanego wcześniej w procedurze tymczasowej produktu będzie oznaczało konieczność wygenerowania dla niego kodu UFI?

UFI czyli unikatowy identyfikator wzorów wymagany będzie na etykiecie mieszanin klasyfikowanych jako niebezpieczne (w więc m.in. produktów biobójczych). Obowiązek przedłożenia zharmonizowanych informacji i umieszczenie UFI na etykiecie dotyczy produktów wprowadzonych do obrotu od 1 stycznia 2021 r. (zastosowanie przez konsumentów lub zastosowanie profesjonalne) lub od 1 stycznia 2024 r. (w przypadku zastosowań przemysłowych). W przypadku produktów, które zostały wprowadzone do obrotu przed powyższymi datami i zgłoszone według krajowych przepisów prawa (w Polsce – do systemu ELDIOM), a w tym czasie nie doszło w ich przypadku do zmiany, powyższy obowiązek stosuje się od 1 stycznia 2025r.

 W przypadku produktów biobójczych wprowadzonych do obrotu przed 1 stycznia 2021r. na podstawie pozwolenia tymczasowego, które następnie uzyskają pozwolenie narodowe w 2021 roku obowiązek zgłoszenia i wygenerowania kodu UFI stosuje się od 1 stycznia 2025r. o ile:

 – zostały one zgłoszone w systemie ELDIOM przed 1 stycznia 2021r.

– nie wprowadzono w produkcie zmian powodujących konieczność aktualizacji karty charakterystyki, np. zmiany nazwy produktu, nazwy lub adresu dostawcy, zmiany składu składu produktu itp. po 31 grudnia 2020 r.

 W przypadku niespełnienia któregoś z 2 powyższych warunków produkt wymaga przeprowadzenia zgłoszenia informacji o mieszaninie niebezpiecznej zgodnie z nowym systemem i uzyskania kodu UFI już po 1 stycznia 2021.

Leave a Reply