Skip to main content
Blog

Odnowienia pozwoleń tymczasowych i nowe wymagania – komunikat Prezesa URPL

By 7 sierpnia, 2020No Comments

W dniu 07.08.2020r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował komunikat w sprawie pozwoleń tymczasowych. Pozwolenia te wydawane są od marca 2020r. na podstawie artykułu 55. ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012. Okres ważności pozwoleń tymczasowych to 180 dni i wkrótce skończy się dla pierwszych, wydanych w tym trybie pozwoleń.

W komunikacie zawarto informacje o nowych wymaganiach dla produktów rejestrowanych w procedurze tymczasowej oraz o warunkach pozostawania w obrocie takich produktów, po upływie ważności pozwolenia.

Najważniejsze informacje to:

1. Istniejące pozwolenia tymczasowe nie będą przedłużane

2. Produkty dla których skończy się termin pozwolenia tymczasowego będą mogły pozostawać na rynku do czasu upłynięcia ich terminu ważności

3. Produkty rejestrowane w procedurze tymczasowej również będą musiały spełniać warunek zapewnienia zatwierdzonego dostawcy substancji czynnej (zgodnie z art. 95 rozporządzenia 528/2012)

Pełna treść komunikatu:

http://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-7-sierpnia-2020-r-w-sprawie-wydawania-pozwole%C5%84-na-udost%C4%99pnianie-na

Leave a Reply