ECHA przygotowała i opublikowała seminarium internetowe na temat najnowszej wersji IUCLID 6 wydanej 27 października - nagranie i prezentacje dostępne są na stronie internetowej.
Najnowsza aktualizacja programu IUCLID zawiera szereg udoskonalonych funkcji, które ułatwiają przesyłanie danych do celów prawnych w formacie IUCLID w ramach Unii Europejskiej i poza nią. Seminarium internetowe zawiera przegląd ważnych zmian w tej wersji programu IUCLID, aktualizacje dotyczące zmian w generatorze raportów IUCLID oraz przegląd sposobów korzystania z raportów domyślnych IUCLID.

Źródło>>>