Skip to main content
Blog

Ogólnoeuropejska kampania informacyjna dotycząca znaczenia nr UFI na etykietach

By 22 listopada, 2021No Comments

W sytuacji przypadkowego narażenia na produkty i mieszaniny pierwszym punktem kontaktu jest zazwyczaj ośrodek zatruć lub pogotowie ratunkowe. W poprzednich latach ośrodki zatruć oszacowały, że w przypadku 40% odebranych połączeń trudno było szybko i dokładnie określić dany produkt, co prowadziło do zbyt ostrożnego leczenia lub opóźnień w udzieleniu pomocy.

Niepowtarzalny identyfikator formulacji (UFI) jest 16-znakowym kodem dodawanym na etykietach mieszanin niebezpiecznych, takich jak produkty biobójcze, zaklasyfikowanych ze względu na zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenia fizyczne na mocy rozporządzenia UE w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania. Od stycznia 2021 r. europejskie centra zatruć proszą dzwoniących o unikalny kod identyfikacyjny formuły (nr UFI). Numer pomaga ośrodkom zatruć szybko zidentyfikować produkt i jego składniki, dzięki czemu mogą udzielić dokładnych porad potrzebującym, m.in. w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym. Podanie kodu ułatwia i przyspiesza podmiotom działającym w ośrodkach zatruć doradzanie konsumentom lub służbie zdrowia w sprawie właściwego leczenia po narażeniu.

W listopadzie ECHA rozpoczyna ogólnoeuropejską kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości na temat kodu UFI. Celem jest edukacja rodziców z małymi dziećmi na temat tego, czym jest kod UFI i jak może im pomóc w razie wypadku.

W przypadku zgłoszenia mieszaniny do krajowego systemu ELDIOM obowiązuje okres przejściowy do 01.01.2025 r., jeżeli dana mieszanina była już wprowadzona do obrotu przed 2021 r. Po tym czasie lub w przypadku wprowadzenia zmian do mieszaniny należy dokonać zgłoszenia mieszaniny do ośrodka zatruć i dodać nr UFI na etykiety.

https://poisoncentres.echa.europa.eu/pl/why-the-ufi-matters-for-everybody

Leave a Reply