Skip to main content
Blog

Grudniowe spotkanie Komitetu ds. Produktów Biobójczych

By 8 grudnia, 2021No Comments

Na grudniowym spotkaniu Komitet ds. Produktów Biobójczych przyjął 16 opinii: 10 w sprawie zatwierdzenia substancji czynnych, 2 w sprawie pozwoleń unijnych oraz 4 odpowiadając na pytania Komisji Europejskiej.

Komitet przyjął następujące pozytywną opinie w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej:

1. Ozon generowany z tlenu w grupach produktowych: PT 2 (Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt), PT 4 (Dziedzina żywności i pasz), PT 5 (Woda przeznaczona do spożycia), PT 11 (Środki do konserwacji płynów chłodzących i stosowane w procesach technologicznych).

2. Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu w grupach produktowych: PT 1 (Higiena ludzi), PT 2 (Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt).

3. Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytyczny w grupie produktowej PT 19 Repelenty i atraktanty

4. Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) w grupach produktowych: PT 1 (Higiena ludzi), PT 2 (Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt).

 

Komitet ds. Produktów Biobójczych przyjął pozytywne opinie dotyczące możliwości wydania pozwoleń unijnych dla produktów na bazie następujących substancji czynnych:

1. L-(+)-kwas mlekowy w grupach produktowych: PT 1 (Higiena ludzi), PT 2 (Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt), PT 3 (Higiena weterynaryjna) i PT 4 (Dziedzina żywności i pasz).

2. Nadtlenek wodoru w grupie produktowej PT 2 (Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt).

 

Ponadto, Komitet wydał następujące opinie:

• Ocena ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikającego z właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną substancji czynnej 2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid (DBNPA) stosowanego w środkach dezynfekujących mających kontakt z żywnością i paszami w grupie produktowej PT 4 (Dziedzina żywności i pasz). Komitet stwierdził, że poziom ryzyka można uznać za akceptowalny.

• Ocena zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego wynikających z właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną cyjanamidu stosowanego w środkach dezynfekcyjnych do higieny weterynaryjnej w grupie produktowej PT 3 oraz w produktach do zwalczania owadów, pajęczaków i innych stawonogów w grupie produktowej PT 18. Na podstawie dostępnych danych Komitet nie podjął jednoznacznej opinii w sprawie występującego ryzyka.

• Kwalifikowalność substancji czynnej masło orzechowe do włączenia do załącznika I do rozporządzenia nr 528/2012, który zawiera wykaz substancji czynnych zidentyfikowanych jako stwarzające niskie ryzyko i kwalifikujące się do uproszczonego procesu wydawania zezwoleń. Komitet zalecił, aby masło orzechowe nie było włączane do załącznika I, ponieważ można je uznać za immunotoksyczne (może powodować reakcje alergiczne).

• Pytania dotyczące wytycznych dotyczących pułapek na gryzonie opracowanych przez Niemiecką Agencję Środowiska. Komitet stwierdził, że w niniejszych wytycznych zastosowano te same zasady oceny skuteczności, co w przypadku rodentycydów opartych na chemikaliach.

 

Komisja Europejska podejmie ostateczne decyzje w oparciu o doradztwo techniczne i naukowe Komitetu.

Komitet obradował od 29 listopada do 3 grudnia 2021 r. Opinie Komitetu w najbliższych dniach zostaną opublikowane na stronie ECHA. Kolejne spotkanie odbędzie się w marcu 2022 roku.

Leave a Reply