Skip to main content
Blog

Warsztaty ECHA dotyczące chemikaliów niewymagających testów na zwierzętach

By 19 czerwca, 2023No Comments

31 maja i 1 czerwca w Helsinkach odbyły się warsztaty w zakresie metodologii nowego podejścia (NAM), na których omawiano sposoby zastąpienia testów na zwierzętach w ocenie zagrożeń chemikaliów przemysłowych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Warsztaty zgromadziły ponad 500 interesariuszy w Helsinkach i online, reprezentujących międzynarodowe środowisko naukowe, OECD, władze, organizacje pozarządowe i przemysł.

Warsztaty koncentrowały się na ocenie co NAM może osiągnąć w perspektywie krótko- i długoterminowej. Uczestnicy dyskutowali o potencjalnych obszarach, w których NAM można wykorzystać do zmniejszenia zależności regulacyjnej od danych generowanych podczas testów na zwierzętach oraz o tym, jak przyspieszyć ich akceptację regulacyjną.

ECHA jest zaangażowana we wspieranie rozwoju nowych metodologii zastępujących badania na zwierzętach. Na spotkaniu zadeklarowano, że ECHA będzie w dalszym ciągu odgrywać aktywną rolę w promowaniu rozwiązań alternatywnych.

https://echa.europa.eu/pl/-/echa-s-workshop-opens-way-for-animal-testing-free-chemicals-regulation

Leave a Reply