Skip to main content
Blog

Spotkanie Komitetu ds. Produktów Biobójczych (BPC) w listopadzie 2022 r.

By 17 listopada, 2022No Comments

45 spotkanie Komitetu ds. Produktów Biobójczych (BPC) odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2022 r. Opublikowany zakres prac wskazuje na prace BPC w sprawach:

– opinia dla Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.- [2-(didecylmetyloamino)etylo]- .omega.-hydroksy-, propanian (sól) (bardap 26) w gr. 2 i 4;

– opinia dla Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy rozpuszczalnika
węglowodorowego w gr. 18;

– opinie w sprawie unijnych procedur wydawania pozwoleń dla produktów biobójczych

Agenda>>>

Leave a Reply