Skip to main content
Blog

Aktualizacja wytycznych ds. skuteczności produktów biobójczych

By 17 listopada, 2022No Comments

Wytyczne ds. skuteczności produktów biobójczych: Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II: Efficacy Parts B+C: Assessment and Evaluation zostały zaktualizowane do wersji 5.0 w listopadzie 2022 r.

Aktualizacja obejmuje rozdział dotyczący środków dezynfekujących dla grup produktowych: 1-5.

Dodano lub zmieniono sekcje:
5.4.0.4.5 dotycząca sposobu testowania produktów zawierających w składzie substancje czynne niepełniące tej funkcji;
5.4.1.2.2 i 5.4.2.2.4 deklaracja działania wirusobójczego, wirus Vaccinia został dodany jako organizm testowy;
5.4.2.5 aktualizacja wymagań dot. dezynfekcji pomieszczeń;
5.4.2.8 aktualizacja wymagań dot. systemów klimatyzacyjnych;
5.4.2.10 aktualizacja wymagań dot. dezynfekcji prania i tekstyliów;
5.4.3.2, 5.4.3.7, 5.4.3.8 aktualizacja wymagań dot. grupy 3 (rekomendacja wytycznych DVG, dodanie wymagań dot. dezynfekcji pomieszczeń);
5.4.4.1, 5.4.4.3., 5.4.4.7, 5.4.4.9, 5.4.5.2 aktualizacja wymagań dot. grupy 4; (dodanie wymagań dot. dezynfekcji pomieszczeń, dezynfekcji opakowań przed aseptycznym napełnieniem);
5.4.5.2 aktualizacja wymagań dot. grupy 5 (wymagania dla dezynfektantów na bazie chloru).

Załączniki: 1 (Matryce deklaracji), 2 (Normy i metody badań), 3 (Organizmy badawcze), a w szczególności 4 (Przegląd norm, warunków badań i kryteriów zaliczenia) również zostały zaktualizowane w oparciu o niedawno opracowane i opublikowane oraz zaktualizowane normy europejskie (EN 1276:2019. EN 1650:2019, EN 1656:2019, EN 14476:2013+A2:2019, EN 17126:2018, EN 16777:2018, EN 17111:2018, EN 17122:2019, EN 17272:2020, EN 17387:2021).

Zaktualizowane wytyczne zostały opublikowane na stronie ECHA. Wytyczne określają sposób przeprowadzenia badań skuteczności.

Źródło>>>

Leave a Reply