Skip to main content
Blog

Raport Enforcement Forum w sprawie produktów sprzedawanych przez Internet

By 8 grudnia, 2021No Comments

Enforcement Forum działający przy ECHA zbadał produkty sprzedawane online za pośrednictwem Internetu. Większość skontrolowanych produktów sprzedawanych przez Internet naruszało unijne przepisy dotyczące chemikaliów nie spełniając co najmniej jednego wymogu wynikającego z odpowiedniego prawodawstwa UE dotyczącego chemikaliów.

Inspekcje dotyczyły prawie 6 000 produktów w całej UE i obejmowały przepisy rozporządzenia: REACH, CLP w sprawie klasyfikacji i oznakowania oraz BPR w sprawie produktów biobójczych.

W przypadku rozporządzenia REACH inspekcje koncentrowały się na chemikaliach objętych ograniczeniami i wykazały, że 78% skontrolowanych produktów było niezgodnych. Wśród produktów znalazły się zarówno produkty profesjonalne, jak i konsumenckie oraz artykuły obejmujące m.in. tekstylia, skórę, artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, zabawki i biżuterię. Około 2600 produktów zostało skontrolowanych pod kątem wymagań dotyczących substancji objętych ograniczeniami. Ponad 1800 to substancje rakotwórcze, mutagenne lub reprotoksyczne (CMR), takie jak ołów w stopach lutowniczych na potrzeby spawania i kwas borowy. Produkty zawierające ograniczenia CMR powinny być dostępne tylko dla użytkowników profesjonalnych. Jednak 99 % skontrolowanych produktów, które zawierały substancje CMR, było dostępnych dla konsumentów do zakupu online. Inne niezgodności wykryto dla ftalanów w zabawkach i kadmu w biżuterii.

W ramach CLP niezgodności były związane z brakiem informacji o zagrożeniach związanych z produktem chemicznym w reklamie internetowej. W 75% kontroli brakowało tych informacji, a gdy były dostępne to często nie były one wyraźnie widoczne.

W odniesieniu do produktów biobójczych stwierdzono, że 77 % skontrolowanych produktów biobójczych nie spełnia co najmniej jednego wymogu na mocy rozporządzenia nr 528/2012 – BPR. Najwyższy wskaźnik niezgodności dotyczył repelentów i atraktantów (79%). Większość stwierdzonych niezgodności dotyczyła produktów sprzedawanych konsumentom. 17% skontrolowanych produktów naruszyło BPR, ponieważ zawierały wprowadzające w błąd stwierdzenia w reklamach, takie jak „produkt biobójczy niskiego ryzyka”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, „naturalny”, „przyjazny dla środowiska” lub „przyjazny dla zwierząt”.

W wyniku kontroli krajowe organy egzekucyjne wszczęły ponad 5 000 czynności egzekucyjnych. W większości przypadków udzielano pisemnej porady, w której zwracano się do firm o usunięcie oferty produktowej ze swoich stron internetowych lub dostosowanie reklam do obowiązujących przepisów

Pełny raport dostępny jest TUTAJ>>>

 

Leave a Reply