Skip to main content
Blog

Niezatwierdzenie esbiotryny w PT 18

By 1 lutego, 2021No Comments

28.01.2021 r. ukazała się decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/98 niezatwierdzająca esbiotryny (nr WE: brak; nr CAS: 260359-57-7) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18. W ramach oceny ryzyka dla zdrowia ludzi stwierdzono niedopuszczalne ryzyko więc kryterium ustanowione w art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 528/2012 nie będzie spełnione dla produktów zawierających esbiotrynę. Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu. Prezes Urzędu stwierdzi wygaśnięcie pozwolenia na obrót produktem zawierającym substancję niezatwierdzoną w drodze decyzji administracyjnej.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0098&from=PL 

Leave a Reply