Skip to main content
Blog

Niezatwierdzenie chlorofenu w PT 2

By 27 listopada, 2020No Comments

25 listopada 2020 r. ukazała się decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1765 niezatwierdzająca chlorofen [CAS 120-32-1; WE: 204-385-8] jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej PT2. W ramach oceny ryzyka dla zdrowia ludzi stwierdzono niedopuszczalne rodzaje ryzyka (kryteria ustanowione w art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 528/2012).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.397.01.0024.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2020%3A397%3ATOC

Leave a Reply