Skip to main content
Blog

BREXIT – 31 grudnia 2020 kończy się okres przejściowy

By 4 lipca, 2020No Comments

31 grudnia 2020 r. kończy się okres przejściowy dotyczący wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Po powyższej dacie Wielka Brytania stanie się „krajem trzecim”, którego nie będą obowiązywać dotychczasowe prawa wynikające z członkostwa. Nadal trwają negocjacje w sprawie ewentualnej umowy dotyczącej m.in. wolnego handlu.

Komisja Europejska opublikowała notę dotyczącą produktów biobójczych po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of biocidal products. Dokument składa się z kilku części, opisuje m.in. sytuację prawną w Wielkiej Brytanii obowiązującą po okresie przejściowym oraz zasady w Irlandii Północnej.

Posiadacze pozwoleń powinni przeanalizować swoje obecne pozwolenia pod kątem Brexitu. Ma to na celu uniknięcie problemów z uwagi na niespełnienie warunków Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (BPR). Poszczególne artykuły rozporządzenia BPR narzucają obowiązek posiadania m.in. dostawcy substancji czynnej czy też siedziby posiadacza pozwolenia na terenie Unii Europejskiej. Wielka Brytania po okresie przejściowym nie będzie członkiem Unii Europejskiej, należy podjąć w tej sprawie odpowiednie kroki. Artykułami, na które należy zwrócić uwagę są:
Artykuł 95 BPR: dostawcy substancji czynnych lub produktów wymienionych w wykazie muszą mieć siedzibę w UE.
Artykuł 3 BPR: posiadacze pozwoleń na produkty biobójcze muszą mieć siedzibę w UE.
Artykuł 69 BPR: nazwa i adres posiadacza pozwolenia muszą być podane na etykiecie.

Ważne informacje:
• Brexit nie ma wpływu na ważność istniejących zatwierdzeń substancji czynnych przez Komisję, ani na substancje czynne już zawarte w załączniku I do rozporządzenia BPR
• Państwo członkowskie Unii Europejskiej nie może dłużej przyjmować wniosku o wzajemne uznawanie ani wydawać pozwolenia, uznając pozwolenie wydane w Wielkiej Brytanii, nawet jeśli takie pozwolenie zostało przyznane przed datą wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej;
• produkty biobójcze niskiego ryzyka, które uzyskały pozwolenie w Wielkiej Brytanii w drodze procedury uproszczonej i zostały zgłoszone państwom członkowskim Unii Europejskiej nie mogą już być wprowadzane na rynek UE po końcu okresu przejściowego.

https://ec.europa.eu/info/publications/biocidal-products-0

Leave a Reply