Skip to main content
Blog

KOMUNIKAT: Dezynfekcja rąk – zrób to dobrze!

By 3 marca, 2020No Comments

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz rosnącymi obawami przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 (znanego potocznie jako koronawirus z Wuhan), drastycznie wzrosło zainteresowanie produktami przeznaczonymi do dezynfekcji rąk. Duże zainteresowanie, problemy z dostępnością produktów i brak powszechnej wiedzy na temat dezynfekcji powodują, iż użytkownicy narażeni są na nieuczciwe często praktyki sprzedawców.

Produkty przeznaczone do dezynfekcji rąk są produktami biobójczymi i zgodnie z prawem muszą posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót, wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tylko produkt posiadający pozwolenie, którego numer musi znajdować się na etykiecie jest produktem, którego działanie antybakteryjne, grzybobójcze czy wirusobójcze zostało potwierdzone oraz zaakceptowane przez Urząd Rejestracji. Jednak na rynku, szczególnie internetowym pojawia się wiele ogłoszeń produktów mających rzekomo działanie zwalczające koronowirua lub innych mikroorganizmów. Często są to produkty nieposiadające pozwolenia, a więc udostępniane niezgodnie z prawem, a co obecnie jeszcze istotniejsze – produkty których skuteczności nie możemy być pewni. Zdarzają się również sytuacje, gdy żele przeznaczone do odświeżania rąk reklamowane są jako dezynfekujące, wyłącznie dlatego, iż posiadają w swym składzie etanol. Należy jednak pamiętać, że nie każde stężenie etanolu ma działanie dezynfekujące, a żel odświeżający nie może być stosowany w celu dezynfekcji skóry.

Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych możemy znaleźć aktualny wykaz produktów, których działanie zostało potwierdzone i posiadających pozwolenie na obrót. Aktualnie takich produktów jest ok. 300. Zarejestrowanych produktów należy szukać zarówno w I i II części wykazu jak i w wykazie produktów notyfikowanych: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

Wśród produktów do dezynfekcji posiadających pozwolenia znajdują się produkty przeznaczone do stosowania metodą wcierania (płyny, żele, chusteczki nawilżane) oraz mydła dezynfekujące. Najczęściej stosowane substancje czynne to alkohole: etylowy oraz izopropylowy, nie są to jednak jedyne substancje zapewniające skuteczność dezynfekcji. W zależności od przeznaczenia i postaci produktu stosowane są również IV-rzędowe związki amoniowe, nadtlenek wodoru, kwas mlekowy i inne.

W przypadku produktów przeznaczonych do dezynfekcji metodą wcierania szczególnie istotne jest aby stosować ja na suchą skórę. Jeśli produkt stosowany jest po myciu rąk, należy je wcześniej dobrze osuszyć. Stosowanie produktu, na wilgotną jeszcze skórę może spowodować jego nieświadome rozcieńczenie i zmniejszenie stężenia substancji czynnej, a tym samym obniżenie jego skuteczności. Podczas dezynfekcji należy upewnić się, że produkt został zastosowany na całej powierzchni dłoni (również na zewnętrznych ich częściach) i zapewniono odpowiednio długi czas kontaktu ze skórą – co najmniej 30 sek!

W każdym przypadku należy stosować się do instrukcji zawartej na etykiecie produktu, która powinna zawierać informację o udowodnionym i zatwierdzonym działaniu produktu (bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze itp.) oraz o wymaganym czasie kontaktu dla zapewnienia pożądanego działania (w przypadku jednych grup mikroorganizmów czas kontaktu może być dłuższy niż dla innych, bardziej podatnych na działanie biobójcze).

 

Leave a Reply