Skip to main content
Blog

Sprzedaż on-line pod większą kontrolą

By 7 lutego, 2020No Comments

Uruchomiono ogólnoeuropejski projekt dotyczący egzekwowania przepisów REACH i CLP – REACH-EN-FORCE – 8. W trakcie roku 2020, organy nadzoru z 29 państw członkowskich zbadają sprzedaż online substancji i mieszanin niebezpiecznych, produktów biobójczych i innych wyrobów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją prasową Europejskiej Agencji Chemikaliów – https://echa.europa.eu/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances  wynika z niej, że inspektorzy będą zwracać szczególną uwagę na:

• Produkty udostępnione do sprzedaży online użytkownikom indywidualnym i profesjonalnym,
• REACH: kontroli substancji zakazanych znajdujących się w produktach / wyrobach,
• CLP: wymaganiach komunikacyjnych dotyczących mieszanin/substancji stwarzających zagrożenie, w reklamie online.

Dodatkowo :

• Projekt obejmie zarówno produkty biobójcze, na które wydano pozwolenie na podstawie rozporządzenia 528/2012, jak i te posiadające pozwolenie w ramach okresu przejściowego,
• Będzie koncentrował się na informacjach/reklamach online, w stosownych przypadkach może jednak dojść do kontroli „na miejscu”,
• Raport z projektu dostępny będzie pod koniec 2021 r.

 

Leave a Reply