Skip to main content
Blog

Konsultacje społeczne w sprawie odstępstwa w odniesieniu do azotu wytwarzanego in situ na podstawie ochrony dziedzictwa kulturowego

By 26 listopada, 2019No Comments

Zgodnie z artykułem 55 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych Komisja może, w drodze aktu wykonawczego, zezwolić państwu członkowskiemu na udzielenie pozwolenia na produkt biobójczy zawierający niezatwierdzoną substancję czynną, jeśli jest przekonana, że dana substancja czynna ma zasadnicze znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturalnego i że nie są dostępne odpowiednie zamienniki.
Do 18 stycznia 2020 roku można przekazywać swoje uwagi na temat tego, czy azot wytwarzany in situ w 18 grupie produktowej jest niezbędny dla ochrony dziedzictwa kulturowego oraz czy dostępne są alternatywy dla odpowiednich zastosowań. Uwagi pomogą Komisji Europejskiej i właściwym organom państw członkowskich w podjęciu decyzji.

Leave a Reply