Skip to main content
Blog

Substancje stanowiące żywność uznane za bezpieczne substancje czynne do stosowania w produktach biobójczych

By 8 listopada, 2019No Comments

Substancje stanowiące żywność lub pasze uznane za bezpieczne i włączone do załącznika I rozporządzenia 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych

Substancje czynne składające się wyłącznie z żywności lub pasz przeznaczonych do stosowania jako atraktanty lub repelenty w produktach biobójczych korzystały z wyłączenia i mogły być stosowane przez Państwa członkowskie na mocy art. 6 rozporządzenia 1451/2007 w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.

Na podstawie tego wyłączenia substancje te mogły zostać zgłoszone w późniejszym terminie do programu przeglądu (zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012).

Następujące substancje zostały zgłoszone i uznane za niestwarzające niebezpieczeństwa dla zdrowia człowieka ani dla środowiska:

ocet (do 10 % kwasu octowego) CAS 8028-52-2 (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1819 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia octu jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia)

Saccharomyces cerevisiae CAS 68876-77-7 (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1820 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia Saccharomyces cerevisiae jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia)

sproszkowane jajo (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1821 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sproszkowanego jaja jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia)

miód CAS 8028-66-8 (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1822 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia miodu jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia)

D-fruktozę CAS 57-48-7 (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1823 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia D-fruktozy jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia)

Ser (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1824 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sera jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia)

zagęszczony sok jabłkowy (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/1825 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia zagęszczonego soku jabłkowego jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia)

Substancje te zostaną włączone do załącznika I rozporządzenia 528/2012 w dniu 1 czerwca 2021r. Jako substancje pochodzenia naturalnego, przynależą do kategorii 4 „Tradycyjnie stosowane substancje pochodzenia naturalnego”.

Należy pamiętać, iż obecność tych substancji w produkcie w roli atraktantu lub repelentu należy odpowiednio zadeklarować podczas rejestracji. Produkty biobójcze zawierające wyłącznie substancje czynne znajdujące się w załączniku I mogą kwalifikować się do rejestracji według procedury uproszczonej.

 

Leave a Reply