Skip to main content
Blog

Produkt biobójczy czy nie?

By 31 lipca, 2019No Comments

Wielu producentów, importerów i innych podmiotów w łańcuchu dostaw zastanawia się jakie obowiązki dotyczą ich przedsiębiorstwa przy wprowadzaniu danego produktu do obrotu. Pierwszym i podstawowym krokiem jest prawidłowe przyporządkowanie produktu do danej grupy produktów. Niekiedy jest to trudne do zrealizowania ze względu na wielozadaniowość danego produktu, wówczas wskazanie jego nadrzędnej funkcji jest kluczowe. Kiedy mamy do czynienia z produktem biobójczym? Odpowiedzi należy szukać w definicji produktu biobójczego zawartego w artykule 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

,,Produkt biobójczy oznacza

— każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne,

— każdą substancję lub mieszaninę, wytwarzaną z substancji lub mieszanin, które same nie są objęte zakresem tiret pierwszego, przeznaczoną do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych, zapobiegania ich działaniu lub zwalczaniu ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.’’

Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych o podstawowej funkcji biobójczej również uznaje się za produkty biobójcze. Wyroby będące produktami biobójczymi to np. nasączane chusteczki dezynfekujące, świece zapachowe odstraszające komary czy bransoletki odstraszające komary.

Dla produktów biobójczych wyróżnić można 22 grupy produktowe, wśród nich są m.in. środki do dezynfekcji rąk, powierzchni, wody, ale także preparaty do konserwacji drewna czy też środki do zwalczania gryzoni lub do odstraszania owadów. Należy pamiętać o prawidłowym przyporządkowaniu produktu do danej grupy produktowej, jest to jeden z pierwszych i podstawowych elementów rejestracji produktu biobójczego.

Leave a Reply