Skip to main content
Blog

Szkolenie online z cyklu LEGISLACJA DLA BIZNESU

By 14 kwietnia, 2021No Comments

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z cyklu LEGISLACJA DLA BIZNESU zatytułowanym:

 „Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych – co powinien wiedzieć producent/importer”

Poprowadzi je dla Państwa Pani Dorota Kaczorowska – ekspert z THETA Consulting Sp. z o.o.

Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2021 (wtorek), w godzinach 10:30 – 15:00.

Osoby, które zgłoszą swój udział, otrzymają link do aplikacji Microsoft Teams.

 

Zasady stosowania wyrobów poddanych działaniu określone zostały w rozporządzeniu nr 528/2012 w sprawie produktów biobójczych (BPR). Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych (treated articles), zgodnie z definicją zawartą w BPR, oznaczają każdą substancję, mieszaninę lub wyrób, poddane działaniu przynajmniej jednego produktu biobójczego lub w wyniku celowego działania zawierające przynajmniej jeden produkt biobójczy. Zastosowane biocydy mają na celu ochronę wytworzonych produktów m.in. przed szkodliwym wpływem mikroorganizmów, zapewniając ich trwałość.

Wyroby, które nie posiadają pierwszorzędowej funkcji biobójczej, w przeciwieństwie do biocydów, nie wymagają pozwolenia, jednak substancja czynna zawarta w produkcie biobójczym musi spełniać wymogi rozporządzenia BPR. Natomiast wyrób o podstawowej funkcji biobójczej jest klasyfikowany jako produkt biobójczy.
Pamiętajmy! Producenci i importerzy wyrobów muszą zapewnić prawidłowe ich oznakowanie, jak również przedstawić – na żądanie konsumenta – informacje na temat poddania wyrobów działaniu produktów biobójczych.

 

Tematyka szkolenia:

• wyrób poddany działaniu produktów biobójczych | definicja, podstawa prawna, granica między wyrobem a biocydem

• obowiązki producenta wyrobu | wprowadzenie wyrobu, właściwe oznakowanie, stosowane PB i s.c., nanomateriały, wymagana dokumentacja, badania wyrobu, deklarowane działanie, odpowiedź na pytanie konsumenta

• biobójcze substancje czynne | lista s.c., lista TA: allowed active substances, grupa PT, nazwa na etykiecie, numer CAS, środki ostrożności wynikające z c.s.

• deklarowane działanie wyrobu | analiza przypadku

• omówienie kwestii problematycznych | produkcja wyrobu w innym kraju niż pozwolenie na PB, produkcja wyrobu poza UE

• kontrole i możliwe sankcje

 

Uwaga! Pracownicy firm członkowskich Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego otrzymują atrakcyjne rabaty.

Tu dokonają Państwo rejestracji na szkolenie: https://pspkd.konfeo.com/pl/groups

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Leave a Reply