Skip to main content
Blog

Nielegalne i nieskuteczne środki dezynfekujące na rynku

By 15 czerwca, 2020No Comments

Pandemia COVID-19 i wiążący się z nią wysoki popyt na produkty do dezynfekcji doprowadziły do wzrostu liczby nielegalnie wprowadzonych na rynek środków dezynfekujących. Od marca 2020 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej zgłaszają duży wzrost produktów do dezynfekcji bez wymaganego pozwolenia, czy też nieposiadających odpowiedniego oznakowania. Produkty te również często nie zawierają odpowiedniego stężenia substancji czynnej, tym samym nie są wystarczająco skuteczne w walce z wirusem. Krajowe organy ścigania państw członkowskich podejmują działania w celu ochrony obywateli przed ryzykiem związanym ze stosowaniem tego typu produktów, kontrole obejmują również sprzedaż online. Podmiotom nielegalnie wprowadzającym na rynek środki dezynfekujące grożą grzywny i nakaz wycofania produktów z rynku.

Państwo członkowskie uznając produkt za stanowiący poważne zagrożenie dla zdrowia informuje o podjętych w stosunku do niego środkach w ramach systemu szybkiego ostrzegania o produktach nieżywnościowych (RAPEX), zapewniając w ten sposób bezpieczny rynek Unii Europejskiej. W marcu 2020 r. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wszczął dochodzenie w sprawie nielegalnego handlu produktami związanymi z COVID-19, w tym środkami dezynfekującymi. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) i OLAF gromadzą informacje w kontekście dochodzeń związanych z kryzysem COVID-19.

https://echa.europa.eu/pl/-/eu-member-states-report-illegal-and-ineffective-disinfectants

Leave a Reply