Skip to main content
Blog

Przyjęto pozytywne opinie dotyczące czterech substancji czynnych – Spotkanie BPC

By 9 stycznia, 2020No Comments

10 – 11 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie Komitetu ds. Produktów Biobójczych (BPC), na którym przyjęto pozytywne opinie dotyczące czterech substancji czynnych do stosowania w poniższych grupach produktowych (PT):

Ikardyna [CAS 119515-38-7] (PT 19);

Cyjanoamid [CAS 420-04-2] (PT 3 oraz PT 18);

Formaldehyd [CAS 50-00-0] (PT 2 oraz PT 3);

Karbendazym [CAS 10605-21-7] (PT 7 oraz PT 10).

Odpowiednie państwa członkowskie oceniły, czy powyższe substancje czynne spełniają nowe kryteria właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. W przypadku cyjanoamidu oceniające państwo członkowskie stwierdziło, że ta substancja czynna spełnia powyższe kryteria. Ocenę tę potwierdził komitet. W odniesieniu do pozostałych substancji czynnych komitet nie mógł wyciągnąć wniosków na podstawie dostępnych danych.

BPC przyjął również dwie pozytywne opinie w sprawie wniosków o pozwolenia unijne dla rodzin produktów biobójczych opartych na substancjach czynnych: propan-2-ol w PT 2 oraz jod / PVP-jod w PT 4.

Komisja wraz z państwami członkowskimi UE podejmie ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia substancji czynnych do stosowania w podanych grupach produktowych i unijnych pozwoleń na obrót produktami biobójczymi.
Następne spotkanie Komitetu ds. Produktów Biobójczych odbędzie się w marcu 2020 roku.

Źródło>>>

 

Leave a Reply