Skip to main content

Posiadam pozwolenie na terenie innego kraju Unii Europejskiej, czy jest to pozwolenie europejskie?

Niekoniecznie. Pozwoleniem europejskim jest wyłącznie pozwolenie wydane na podstawie rozporządzenia 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Pozwolenie takie można uzyskać wyłącznie dla produktów, których wszystkie substancje czynne zostały już zatwierdzone do stosowania w produktach biobójczych, w odpowiedniej grupie produktowej. Status substancji czynnej można sprawdzić na stronach ECHA: https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/biocidal-active-substances

Leave a Reply