Skip to main content

Czy produkty zawierające wyłącznie naturalne substancje wymagają rejestracji?

Każdy produkt spełniający definicję produktu biobójczego wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia zanim będzie mógł być wprowadzony do obrotu. Substancje pochodzenia naturalnego również są substancjami czynnymi, odpowiedzialnymi za efekt biobójczy.

Leave a Reply