Skip to main content

Czy produkt posiadający wyłącznie właściwości odstraszające również jest produktem biobójczym?

Tak, działanie odstraszające (repelencyjne) również jest wpisane w definicję produktu biobójczego. Wszystkie produkty wykazujące działanie odstraszające dla organizmów docelowych (takich jak np. komary lub kleszcze ale również dziki, sarny, koty) są produktami biobójczymi, wpisującymi się w zastosowanie objęte grupą produktową 19.

Leave a Reply