Skip to main content

Czy dostępna jest lista zarejestrowanych w Polsce produktów biobójczych?

Tak, wykaz produktów biobójczych, posiadających pozwolenie na obrót na terenie Polski publikowany jest co miesiąc przez Urząd Rejestracji Produktów Biobójczych. Na stronie Urzędu http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze w części I rejestru znajdują się pozwolenia narodowy, w części II pozwolenia europejskie, a w odrębnym pliku notyfikacje produktów, które uzyskały pozwolenie europejskie w procedurze uproszczonej.

Leave a Reply