Zaktualizowano dokument Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II: Efficacy Parts B+C: Assessment and Evaluation Version 6.0, August 2023  główne zmiany dotyczą wytycznych w zakresie skuteczności w grupach produktowych PT11 oraz PT12

Źródło>>>