Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych określa zasady stosowania wyrobów poddanych działaniu lub celowo zawierających jeden lub więcej produktów biobójczych. Zgodnie z rozporządzeniem wyroby mogą być poddawane działaniu wyłącznie produktów biobójczych zawierających substancje czynne zatwierdzone w UE

ECHA zaktualizowała listę kombinacji substancji i typów produktów, które mogą być stosowane w wyrobach poddanych działaniu produktów biobójczych.

Link do zaktualizowanej listy>>>