Enforcement Forum działający przy ECHA zbadał produkty sprzedawane online za pośrednictwem Internetu. Większość skontrolowanych produktów sprzedawanych przez Internet naruszało unijne przepisy dotyczące chemikaliów nie spełniając co najmniej jednego wymogu wynikającego z odpowiedniego prawodawstwa UE dotyczącego chemikaliów.

Inspekcje dotyczyły prawie 6 000 produktów w całej UE i obejmowały przepisy rozporządzenia: REACH, CLP w sprawie klasyfikacji i oznakowania oraz BPR w sprawie produktów biobójczych.

W przypadku rozporządzenia REACH inspekcje koncentrowały się na chemikaliach objętych ograniczeniami i wykazały, że 78% skontrolowanych produktów było niezgodnych. Wśród produktów znalazły się zarówno produkty profesjonalne, jak i konsumenckie oraz artykuły obejmujące m.in. tekstylia, skórę, artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, zabawki i biżuterię. Około 2600 produktów zostało skontrolowanych pod kątem wymagań dotyczących substancji objętych ograniczeniami. Ponad 1800 to substancje rakotwórcze, mutagenne lub reprotoksyczne (CMR), takie jak ołów w stopach lutowniczych na potrzeby spawania i kwas borowy. Produkty zawierające ograniczenia CMR powinny być dostępne tylko dla użytkowników profesjonalnych. Jednak 99 % skontrolowanych produktów, które zawierały substancje CMR, było dostępnych dla konsumentów do zakupu online. Inne niezgodności wykryto dla ftalanów w zabawkach i kadmu w biżuterii.

W ramach CLP niezgodności były związane z brakiem informacji o zagrożeniach związanych z produktem chemicznym w reklamie internetowej. W 75% kontroli brakowało tych informacji, a gdy były dostępne to często nie były one wyraźnie widoczne.

W odniesieniu do produktów biobójczych stwierdzono, że 77 % skontrolowanych produktów biobójczych nie spełnia co najmniej jednego wymogu na mocy rozporządzenia nr 528/2012 - BPR. Najwyższy wskaźnik niezgodności dotyczył repelentów i atraktantów (79%). Większość stwierdzonych niezgodności dotyczyła produktów sprzedawanych konsumentom. 17% skontrolowanych produktów naruszyło BPR, ponieważ zawierały wprowadzające w błąd stwierdzenia w reklamach, takie jak „produkt biobójczy niskiego ryzyka”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, „naturalny”, „przyjazny dla środowiska” lub „przyjazny dla zwierząt”.

W wyniku kontroli krajowe organy egzekucyjne wszczęły ponad 5 000 czynności egzekucyjnych. W większości przypadków udzielano pisemnej porady, w której zwracano się do firm o usunięcie oferty produktowej ze swoich stron internetowych lub dostosowanie reklam do obowiązujących przepisów

Pełny raport dostępny jest TUTAJ>>>