ECHA opublikowała dokument Guidelines for assessing the confidentiality of the information contained in the Competent Assessment Report (CAR) and Product Assessment Report (PAR) zawierający wytyczne dotyczące oceny deklaracji o zachowaniu poufności dot. produktów biobójczych. Wytyczne odzwierciedlają doświadczenie zdobyte do tej pory w ocenie tych deklaracji.

Wyjaśniają one ogólne zasady i zawierają praktyczne zalecenia dla właściwych organów państw członkowskich.

 Źródło:

https://echa.europa.eu/documents/10162/992289/guidelines_assess_bpr_conf_claims_en.pdf/3c579364-5a0b-b098-06bf-3323f5b8a496?t=1632295766830?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210929&_cldee=bi5raXN0ZXJAdGhldGFjb25zdWx0aW5nLnBs&recipientid=lead-381bc08c9c67eb118128005056b9310e-d7bea84d140744faa63b17d7a1a8993a&esid=e18c0bae-0921-ec11-8130-005056b9310e