ECHA opublikowała raport opisujący bioróżnorodność i ekologię czterech rzędów owadów: Diptera, Lepidoptera, Coleoptera i Hymenoptera, obejmujących większość owadów zapylających kwiaty. Raport skupia się na wrażliwości tych organizmów na produkty biobójcze.

Dostępny na stronie ECHA w zakładce raporty techniczne i naukowe:

LINK>>>