Nowa wersja usługi IUCLID 6: 6.8.0 została opublikowana 06.02.2022 i jest udostępniana wszystkim użytkownikom. Wersja ta wprowadza ulepszenia i poprawki błędów.


Wersja IUCLID użytkowników ECHA Cloud Services zostanie automatycznie aktualizowana do najnowszej wersji od 07.02.2022 r. Pozostali użytkownicy mogą zaktualizować program z oficjalnej strony https://iuclid6.echa.europa.eu/download