ECHA zaktualizowała listę kombinacji substancji i typów produktów, dla których dokonano zgodnego zgłoszenia w celu włączenia do Programu Przeglądu. Na liście znajdują się także nazwy firm zgłaszających.

Źródło 1>>>

Źródło 2>>>