Konsultacje EFSA i ECHA w sprawie wytycznych dot. wpływu procesów uzdatniania wody na pozostałości w wodzie pitnej.

We współpracy z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ECHA rozpoczęła konsultacje w sprawie projektu wytycznych dotyczących wpływu procesów uzdatniania wody na pozostałości substancji czynnych lub ich metabolitów w wodzie pitnej.

Termin zgłaszania uwag upływa 27.10.2022 r.

Konsultacje i propozycja nowych wytycznych dostępne są pod linkiem:

LINK>>>