Skip to main content

1.      Rozporządzenie Wykonawcze Komisji(UE) 2024/1302 z dnia 14 maja 2024 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „CaO PT03” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012.

Źródło>>>

2.      Decyzja Wykonawcza Komisji (UE)2024/1283 z dnia 13 maja 2024 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia cis-trikoz-9-en do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012.

Ważność zatwierdzenia cis-trikoz-9-en do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19 przedłużono do dnia 31 marca 2027 r.

Źródło>>>

3.      Decyzja Wykonawcza Komisji (UE)2024/1285 z dnia 13 maja 2024 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia heksaflumuronu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 528/2012.

Ważność zatwierdzenia heksaflumuronu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 przedłużono do dnia 31 marca 2027 r.

Źródło>>>