Skip to main content
Blog

Do 4 stycznia 2024 r. trwają konsultacje dotyczące DBNPA jako substancji czynnej ws. odstępstw od wyłączenia

By 10 listopada, 2023No Comments

W trakcie trwającej oceny 2,2-dibromo2-cyjanoacetamidu (DBNPA) stwierdzono, że substancja czynna spełnia kryteria wyłączenia opisane w art. BPR w związku z czym może zostać zatwierdzona, jeżeli zostanie wykazane, że spełniaja przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • ryzyko dla ludzi, zwierząt lub środowiska wynikające z narażenia na tę substancję czynną zawartą w produkcie biobójczym, w najgorszych realistycznych warunkach użytkowania, jest nieistotne, szczególnie w przypadku gdy produkt jest stosowany w systemach zamkniętych lub w innych warunkach mających na celu wykluczenie kontaktu z ludźmi i uwolnienia do środowiska;
  • dowody wskazują, że dana substancja czynna ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania poważnemu zagrożeniu dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, lub dla opanowania takiego zagrożenia; lub

niezatwierdzenie danej substancji czynnej miałoby nieproporcjonalnie duże negatywne skutki dla społeczeństwa w stosunku do ryzyka dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska wynikającego ze stosowania tej substancji.

Źródło>>>

Leave a Reply