Skip to main content
Blog

Konsultacje dotyczące cholekalcyferolu

By 29 września, 2023No Comments

1) Do dnia 7.11.2023 r. trwają konsultacje dotyczące cholekalcyferolu

W trakcie oceny wniosku o odnowienie substancji czynnej stwierdzono że substancja ta spełnia kryteria  wymienione w:

– 10 ust. 1 a) BPR tj spełnia przynajmniej jedno z kryteriów wyłączenia wymienionych w art. 5 ust. 1, ale może zostać zatwierdzona zgodnie z art. 5 ust. 2, oraz

– 10 ust. 1 e) BPR tj. istnieją powody do obaw związane z charakterem krytycznych efektów, które – w połączeniu ze sposobami zastosowania – prowadzą do sytuacji zastosowania, które mogłyby nadal budzić obawy, takie jak potencjalne wysokie ryzyko dla wód podziemnych, nawet przy zastosowaniu bardzo surowych środków kontroli ryzyka.

2) Do końca 2023 r wnioski o wydanie pozwoleń wg. procedur europejskich powinny zawierać charakterystykę produktów biobójczych przygotowaną bezpośrednio w IUCLID, a nie jak dotychczas w SPC Edytorze.
W związku z powyższym w dniu 24.10.2023 ECHA organizuje szkolenie online mające na celu przedstawienie nowej praktyki.

Leave a Reply