Skip to main content
Blog

Aktualne wytyczne dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń krajowych / unijnych

By 29 września, 2023No Comments

W ostatnim  czasie zaktualizowano i doprecyzowano wytyczne techniczne dotyczące  wniosków o wydanie pozwoleń krajowych/unijnych oraz zatwierdzenia substancji czynnych.  Najważniejsze zmiany z punktu widzenia przemysłu dotyczą sposobu oznaczania okresu ważności produktu biobójczego  na etapie oceny wniosku o wydanie pozwolenia co może mieć wpływ na konieczność wykonania dodatkowych badań zarówno fizykochemicznych jak również w niektórych przypadkach również powtórzenia badań skuteczności w celu potwierdzenia skuteczności produktu pod koniec okresu ważności. Aktualne wytyczne znajdują się w dokumentach:

Leave a Reply