Skip to main content
Blog

Produkty biobójcze – przegląd aktów prawnych – lipiec / sierpień 2023 r.

By 11 września, 2023No Comments

Decyzje nieodnawiające zatwierdzenia:

  1. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1424 z dnia 5 lipca 2023 r. nieodnawiająca zatwierdzenia akroleiny do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 12 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 174 z 7.7.2023, str. 17—18)

Zatwierdzenia:

  1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1421 z dnia 6 lipca 2023 r. zatwierdzające ditlenek siarki uwalniany z pirosiarczynu sodu jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 9 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 174 z 7.7.2023, str. 9—11)
  2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1429 z dnia 7 lipca 2023 r. zatwierdzające wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium), otrzymywany przy pomocy dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym, jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 175 z 10.7.2023, str. 12—14)
  3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1530 z dnia 6 lipca 2023 r. zatwierdzające wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium), otrzymywany przy pomocy rozpuszczalników węglowodorowych, jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 186 z 25.7.2023, str. 16—18)

Leave a Reply