Skip to main content
Blog

Podsumowanie spotkania organów kompetentnych ds. produktów biobójczych

By 11 września, 2023No Comments

Podczas ostatniego spotkania organów kompetentnych ds. produktów biobójczych (CA 100), które odbyło się w dniach 29-30 czerwca 2023 r., poruszano m.in. kwestie dotyczące :

  1. Upływającego okresu przewidzianego dla programu przeglądu substancji czynnych, obecnie zakończono ocenę około 45% wszystkich substancji czynnych włączonych do programu przeglądu a pozostałe 55 % oczekuje na zakończenie ich oceny i podjęcie wobec ich odpowiednich decyzji w sprawie zatwierdzenia lub niezatwierdzenia. Z uwagi na różne etapy oceny na których znajdują się poszczególne kombinacje substancji czynnych/grup produktowych obecnie nie jest możliwe zakończenie tych prac przed planowaną datą 31.12.2024, dlatego Komisja Europejska rozpocznie prace związane z przygotowaniem odpowiedniego aktu delegowanego mającego na celu przedłużenie programu przeglądu do 31.12.2030 (data zaproponowana przez KE) PO publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (https://eur-lex.europa.eu/.) takiego aktu delegowanego. URPL powinien z urzędu odpowiednio zmienić wydane dotychczas pozwolenia na obrót w zakresie ich ważności (zmiana z 31.12.2024 na nowy termin określony w rozporządzeniu Komisji) tak jak miało to miejsce podczas ostatniego przesunięcia terminu przewidzianego dla zakończenia programu przeglądu.
  2. W związku z pojawiającymi się problemami podczas zarówno oceny jak również przygotowywania dokumentacji dot. rodziny produktów biobójczych zaktualizowano dokument zawierający wytyczne dotyczące koncepcji rodziny produktów biobójczych.
  3. Podczas posiedzenia przedstawiono dokument (przygotowany przez Austrię) zwierający przydatne informacje oraz wyjaśnienia dotyczące upoważnienia do korzystania z danych (LoA)
  4. Dyskutowany jest obecnie temat możliwości stosowania nazw handlowych zawierających zwroty BIO, ECO itp. i ich zgodności z ograniczeniem zawartym w art.69 ust. 2 rozporządzenia nr 528/2012. Zgodnie z proponowanym podejście zwroty BIO, ECO itp. nie powinny być zawarte w nazwie handlowej, aczkolwiek dopuszczono możliwość stosowana takich zwrotów w nazwie handlowej w przypadku gdy zwrot ten jest częścią nazwy firmy, która jest jednocześnie częścią nazwy handlowej, jako przykład podano firmę Ecolab. W ramach przedstawionej propozycji podejścia wnioskodawcy będą proszeni o zmianę nazwy handlowej w ramach toczących się postępowań o wydanie pozwoleń krajowych/unijnych, natomiast w odniesieniu do już wydanych pozwoleń zmiana nazwy handlowej będzie miała miejsce na etapie odnowienia pozwolenia Jako przykłady zakazanych zwrotów w nazwach handlowych (oraz innych częściach etykiet) podano: ‘bio’,‘natur‘, ‘nature’, ‘natura’, ‘organic’, ‘eco’, ‘safe’ oraz ‘green’,
    wraz z tłumaczeniami na poszczególne języki.
  5. Nadal trwają prace mające na celu zmianę rozporządzenia nr 492/2014 w sprawie odnowień produktów biobójczych.

Leave a Reply